40°53.2' N    0°48.2' E
Manteniments Nàutics Neremar S.L.
Av Batlle Pijoan 15, -43860- L´Ametlla de Mar
977 45 64 25
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials