41°06.6' N    1°14.5' E
Efectos Navales Ortiz S.A. (Enosa)
C/ Trafalgar, Ed. Llotja del peix, Moll Pescadors. Tarragona
977 24 07 43. FAX 977 21 72 08
Servei oficial
Icom Raymarine Garmin Hempel Pintures Zodiac
Serveis tècnics no oficials