41°06.4' N    1°14.3' E
Tanamar
Nou Moll de Pescadors, s / n, Nau D
977 241 939 / 609 785 774
De 8:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h.
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Volvo Penta Yanmar marine Sole Diesel Tohatsu
Serveis tècnics no oficials