40°38.1' N    0°35.8' E
Tallers Cornet SL
Polígon Industrial "El Rajola"
977.740.948
De 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h.
Servei oficial
Volvo Penta Tohatsu Sole Diesel
Serveis tècnics no oficials