41°08.2' N    1°24.1' E
Nàutica Comarruga
Port Torredembarra 43830 Torredembarra
977 645 233 / 977 680 002
De 8:00 a 18:00 h
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Honda Marine
Serveis tècnics no oficials