41°08.2' N    1°24.1' E
Nàutica Javier Berga
Port Torredembarra 43830 Torredembarra
977 641 424 / 630 878 102
De 8:00 a 18:00 h
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Volvo Penta Yanmar marine Raymarine Garmin Rodman Monterey
Serveis tècnics no oficials