41°08.2' N    1°24.1' E
IB Nàutic SL
Port Torredembarra 43830 Torredembarra
977 645 093 / 606 950 879
De 8:00 a 18:00 h
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Suzumar - Suzuki Marine Capelli Sole Diesel
Serveis tècnics no oficials