41°15.5' N    1°55.4' E
Aurumyacht, SL
Local 810 Port Ginesta 08860 Castelldefels
93 665 49 91 / 659 33 11 73
De dilluns de divendres de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h. Dissabtes de 10:00 a 14:00 h.
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials