41°06.5' N    1°14.3' E
Manaval IT, SL
Nova zona pesquera, nau C 43004 Tarragona
977215629 fax. 977241780
Dilluns a Divendres 8 a 13 i 14 a 18 h
Centre osmosi homologat per Hempel - "Hempel Osmosi Centers"
Servei oficial
Volvo Penta Yanmar marine MAN Johson - BRP
Serveis tècnics no oficials
Internacional Pintures Pintures Titan Hempel Pintures