42°19.9' N    3°12.3' E
Endonautic SC
Ctra Cadaqués s / n
972 387 484 / 680 413 240 / 680 413 241
Vehicle de taller
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials
Menorquí