42°20.3' N    3°12.2' E
Reparació, hivernantge i equipaments nàutics Mallol SC
C / Illa, 3 Port de la Selva
972 387 114 / 661 508 726 / 661 508 725 / 667 409 066
de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h
Vehicle de taller
Servei oficial
Sole Diesel
Serveis tècnics no oficials
Volvo Penta Mercedes Benz Hino Mitsubishi Yanmar marine Mercruiser Yamaha Nautica Honda Marine Capelli