40°33.2' N    0°31.8' E
Nàutica les Cases
C / Verge del Carme, 7 Les Cases d'Alcanar
977 737 299 / 676 129 325
De 8:00 a 16:00 h.
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Yanmar marine Suzumar - Suzuki Marine Evinrude
Serveis tècnics no oficials