41°06.5' N    1°14.3' E
Nàutica Tanamar
Nou Moll de Pescadors, s / n Nau D, AC 1346, 43.080 Tarragona
977.241.939
De 8:00 a 18:00 h
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Volvo Penta Traducció no disponible.Sole Diesel Traducció no disponible.Tohatsu Traducció no disponible.Yanmar marine Traducció no disponible.
Serveis tècnics no oficials