facebook
facebook
twitter
R-Marina
R-Marina

R-MARINA. La solució de gestió centralitzada per la Smart marina

R-marina es basa en una xarxa d’infraestructura única i segura que permet a l’operador de la marina controlar a distància tots els seus equips en temps real. Una xarxa operativa comuna, progressiva, flexible i interoperable que proposa un Wi-Fi d’alta velocitat pels amarristes. R-marina pot adaptar-se als equips existents o incloure una oferta completa d’infraestructura i serveis. El model econòmic R-marina permet una tornada d’inversió ràpida.

Més informació