facebook
facebook
twitter
dv, 5 d maig d 2017

L’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics de Catalunya compareix al Parlament 

L’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics de Catalunya compareix al Parlament 

El President de l’ACPET, Tomàs Gallart, va exposar els aspectes que preocupen als ports catalans relacionats amb el Projecte de Llei de Ports

A petició de la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya, la Ponència que elabora l’informe sobre el Projecte de Llei de Ports i de Transport en Aigües Marítimes i Continentals va demanar la compareixença del representant de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET). El 3 de maig ha tingut lloc la reunió que ha estat presidida per la diputada Neus Lloveras del PDeCAT responsable de la Ponència i els representants de cada un dels Grups parlamentaris. En la mateixa sessió, a part del president de l’ACPET, Tomàs Gallart, ha comparegut l’equip tècnic de Ports de la Generalitat format per Margarita Díez, Joan Pere Darbra i Enric Martínez, representants de cada una de les tres zones portuàries. Gallart ha exposat aspectes que preocupen a l’ACPET que ja es posaren de manifest en les esmenes que vàrem presentar al Projecte de Llei i que ara s’ha tingut ocasió de posar de relleu. El president ha tingut un temps per fer l’exposició i a continuació ha respost a les preguntes que han fet els grups parlamentaris.

Bookmark and Share